Kako su nastale Kripto valute?

Kripto valute su počele da se pojavljuju još 1998. godine, ali prva decentralizovana kripto valuta i trenutno najpoznatija, Bitcoin – BTC, je nastala 2009. godine zahvaljujući inzvarednoj kombinaciji P2P Interneta, distribuirane baze podataka, asinhrone kriptografije i Blockchain tehnologije.

Od 2010.-e godine do danas svakim danom se pojavljuje i kreira sve veći broj novih Kripto valuta. U Aprilu 2011. godine, Namecoin je napravljen u pokušaju formiranja decentralizovanog DNS-a (Domain Network System), koji bi napravio internet cenzuru veoma teškom. Nakon toga, u oktobru 2011. je objavljen Litcoin koji je imao za cilj da nadmaši brzinu i broj transakcija koje obavlja Bitcoin. On je prva uspešna kripto valuta koja koristi Scrypt algoritam kao hash funkciju umesto SHA-256 algoritma. Peercoin je prva kripto valuta koja koristi kombinaciju proof-of-work i proof-of-stake metode za konfirmaciju transakcija.

Kripto valute su postojale u teoriji mnogo pre nego što je prva digitalna valuta napravljena. A svi početni zagovornici kripto valuta su delili zajednički cilj – da primene najsavremenije matematičke i računarske principe kako bi rešili praktične i političke nedostatke “tradicionalnih” državnih valuta- Fiat currencies.