Za šta služe Kripto valute?

Kao što je Facebook nadmašio MySpace, ili kao što je Google preuzeo ulogu Yahoo-a, i u današnjem finansijskom svetu se traži novi, praktičniji sistem. Glavna razlika Kripto valuta u odnosu na tradicionalni finansijski sistem jeste to što nema mogućnosti neograničenog štampanja novca, niti centralizovane kontrole i upravljanja novčanim tokovima. Kripto valute takođe sklanjaju posrednike, pa se svaka transakcija obavlja veoma brzo i direktno između dva subjekta bilo gde na svetu da se oni nalaze.

Svetski ekonomisti su definisali veći broj uloga Kripto valuta, a osnovne su:

  1. Čuvar vrednosti – store of value,
  2. Medijum za razmenu – payment processing,
  3. Udeo u vrednosti – unit of account,

Složili su se da su Kripto valute ispunile sve navedene kriterijume, mada za sada najbolje služe kao čuvar vrednosti i mogućnost za investiciono ulaganje.