Šta je bitcoin?

Bitcoin – BTC je prva i najpoznatija Kripto valuta te je kao takva i najrasprostranjenija.

On je ‘’decentrovalizovan’’ što znači da Bitcoin nema centralne servere za transakcionu obradu ili skladištenje sredstava. Tako da nijedna banka niti vlada nema kontrolu nad Bitcoin-om! Njegov sistem radi po principu peer to peer konekcije na Internetu i transakcije se vrše direktno među korisnicima, bez ikakvog posrednika.

Broj Bitcoin-ova je ograničen i ne mogu se beskonačno proizvoditi već se algoritamski vrši emisija novih Bitcoin-a koji ukupno nikada neće preći broj od 21 milion, a prema proračunima se očekuje da se emisija Bitcoin-a završi 2140. godine.

Usvajanje i korišćenje Bitcoin-a raste iz godine u godinu i prihvataju ga ne samo potrošači, već i mnogo kompanije žele da iskoriste njegove prednosti kako u povećanju svoje prodaje tako i u plaćanja svojih radnika.

Vrednost Bitoina se danas uglavnom određuje na osnovu ponude i tražnje na slobodnom tržištu. Samim tim nepostoji jedna jedinstvena cena ili subjekat koji određuje pravac kretanja cene. Proizvod toga jeste velika volatilnost, odnosno visok nivo oscilacije cene na dnevnom nivou (nekada i +/- 20%). Ova činjenica doprinosi tome da velik broj trgovaca iz špekulativnog razloga ulazi u trgovanje sa Bitcoinom i teži da zaradi na razlici u ceni.