Kako je nastao ethereum?

Ethereum je nastao 2014. godine od strane tima koga su činili Vitalik Buterin, Mihai Alisie, Anthony Di Iorio i Charles Hoskinson. Vitalik Buterin, programer iz Toronta, zainteresovao se za bitcoin u 2011. godini. Istovremeno je ustanovio internet magazin Bitcoin Magazine na internetu gde je pisao na stotine članaka o svetu kriptovaluta.

Došao je do ideje o platformi koja bi prevazišla slučajeve finansijske zloupotrebe koje je dozvolio bitcoin. On je objavio white paper u 2013. godini opisujući alternativnu platformu dizajniranu za bilo koju vrstu decentralizovanih aplikatora koji bi želeli da izgrade. Sistem se zvao ethereum.

Ethereum olakšava kreiranje pametnih ugovora, samoodržavajući kod koji programeri mogu dodati za niz aplikacija.

Detaljniju istoriju ethereum-a možete pročitati: