Za šta služi ethereum?

Ethereum omogućava programerima da grade i raspoređuju decentralizovane aplikacije. Decentralizovana aplikacija ili Dapp služi nekom posebnom cilju svojim korisnicima. Bitcoin, na primer, je Dapp koji svojim korisnicima omogućava peer to peer elektronski cash sistem koji omogućava online Bitcoin plaćanja. Pošto decentralizovane aplikacije sastavljaju kod koji se pokreće na mreži blokiranih mreža, oni nisu pod kontrolom bilo kog pojedinačnog ili centralnog entiteta.

Sve usluge koje su centralizovane mogu se decentralizovati koristeći Ethereum. Takođe, Etereum se može koristiti za izgradnju decentralizovanih autonomnih organizacija (DAO).

DAO je potpuno autonomna, decentralizovana organizacija bez jednog lidera.